Kim ngạch xuất khẩu nhựa có khả năng đạt 1,3 tỉ USD

Kim ngạch xuất khẩu nhựa có khả năng đạt 1,3 tỉ USD

Email In

(InfoTV) - Theo dự báo của trung tâm Thông tin công nghiệp thương mại (bộ Công thương), trong các tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sẽ tăng mạnh.

 

Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong năm 2011 ước đạt 1,3 tỉ USD, tăng khoảng 30% so với năm 2010.

 

Theo thống kê của bộ Công thương, tám tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt khoảng 840,7 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, xuất khẩu sản phẩm nhựa vào Đức và Pháp – hai thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa chính của Việt Nam lại đang có xu hướng giảm.

KHÁCH HÀNG