Tháng 1, xuất khẩu gạo chỉ đạt trên 279.000 tấn

Thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt Nam trong tháng 1 là châu Á với 228.263 tấn (chiếm 81,74% tổng lượng gạo xuất khẩu).

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong tháng 1/2012, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 279.266 tấn; trị giá FOB 153,650 triệu USD; trị giá CIF 160,725 triệu USD; giảm hơn 48% về khối lượng và gần 46% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 1/2011, xuất khẩu đạt 541.000 tấn, thu về 282,08 triệu USD).

Trong đó, tỷ trọng 1 số loại gạo là: gạo 5% tấm đạt 68.874 tấn (chiếm 24,66%), gạo 15-20% tấm đạt 176.025 tấn (chiếm 63,03%), gạo 25% tấm đạt 8.015 tấn (chiếm 2,88%), gạo thơm các loại đạt 17.989 tấn (chiếm 6,44%), nếp đạt 3.975 tấn (chiếm 1,42%), tấm đạt 4.388 tấn (chiếm 1,57%).

Các thị trường chính của gạo Việt Nam trong tháng 1 chủ yếu tập trung ở châu Á với 228.263 tấn (chiếm 81,74%), tiếp theo là châu Mỹ với 27.225 tấn (chiếm 9,75%), châu Phi với 20.926 tấn (chiếm 7,49%). Các thị trường còn lại như châu Úc, Trung Đông, châu Âu, lượng gạo của nước ta xuất sang không đáng kể.

Tại thị trường nội địa, hiện giá lúa khô tại kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long loại thường dao động từ 5.600-5.750 đồng/kg, tăng từ 100-150 đồng/kg so với tuần trước nữa. Giá lúa dài khoảng 5.750-5.900 đồng/kg, tăng từ 150-200 đồng/kg so với mức giá 5.600-5.700 của tuần trước nữa.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.450-7.600 đồng/kg (tăng 50 đồng/kg so tuần trước nữa) và gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.350-7.500 đồng/kg (tăng 50-100 đồng/kg) tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.750-8.950 đồng/kg (tăng 150 đồng/kg so tuần trước nữa), gạo 15% tấm 8.250-8.400 đồng/kg (tăng 50-100 đồng/kg) và gạo 25% tấm khoảng 7.900-8.050 đồng/kg (tăng 50 đồng/kg) tùy chất lượng và địa phương.

Vụ Đông Xuân 2011-2012 tại các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 1.560.000 ha/1.560.000 ha diện tích, đạt 100% diện tích kế hoạch, thu hoạch vụ Đông Xuân sớm được 150.000 ha, năng suất khoảng 6,3 tấn/ha, sản lượng 945.000 tấn lúa.

Dự kiến, sản lượng cả vụ lúa Đông Xuân sẽ đạt 10,349 triệu tấn, tương đương với vụ đông xuân năm 2010-2011. Cụ thể, tháng 2 đạt 400.000 ha, sản lượng 2,7 triệu tấn lúa; tháng 3 đạt 855.000 ha, sản lượng 5,7 triệu tấn; tháng 4 đạt 153.000 ha, sản lượng 995.000 tấn.

                                                                                                                                                                                                             (Theo DVT)

KHÁCH HÀNG