365 Ngày Làm Việc Không Có Giờ Nghỉ Do Tai Nạn Lao Động (LTI) - (15/02/2012)
 Ông Johan Breukelaar – Giám đốc An Toàn, An Ninh và Trách Nhiệm Cộng Đồng đã đại diện APMT trao tặng giải thưởng Cảng An Toàn Của Năm cho Cảng Quốc Tế Cái Mép (CMIT) vì thành tích xuất sắc trong công tác An Toàn – An Ninh – Môi Trường trong cả 2 giai đoạn: xây dựng và hoạt động thương mại của cảng. Giải thưởng này đã ghi nhận thành tích nâng cao an toàn mà CMIT đã nỗ lực thực hiện trong suốt thời gian qua. Toàn thể nhân viên CMIT tự hào với những thành tựu mình đạt được: cảng an toàn nhất trong toàn hệ thống cảng của AMPT toàn cầu năm 2011.
Ngày 14/2/2012 đánh dấu CMIT hoạt động tròn 365 ngày không có giờ nghỉ do tai nạn lao động (LTI) kể từ thời điểm chuyển văn phòng từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống văn phòng tạm tại cảng. Đây là một thành tích đáng tự hào; Vì CMIT là một cảng mới, trang thiết bị mới, hệ thống mới, nguồn nhân lực hoàn toàn mới và đồng thời đây cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất cho hoạt động vận hành cảng khi mới bắt đầu, nhưng CMIT đã nỗ lực duy trì một kết quả hoạt động khai thác an toàn.
An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định của CMIT và An Toàn Cho Cuộc Sống là phương châm hoạt động của công ty. Công ty tập trung mọi nỗ lực để tạo ra một văn hoá an toàn mạnh mẽ và duy trì các tiêu chuẩn thực tế cao nhất của An Toàn, Sức Khỏe Lao Động và Bảo Vệ Môi Trường. Nhân viên của chúng tôi tiến hành đánh giá rủi ro mỗi ngày trước khi bắt đầu công việc. Nhân viên được đào tạo cách quan sát hành vi và nhận biết các điều kiện không an toàn. Họ biết làm thế nào để can thiệp khi đồng nghiệp có hành vi không an toàn. Nhân viên nào cũng có thể sửa chữa hoặc báo cáo khi phát hiện bất cứ điều gì có thể gây hại cho thiết bị, con người và môi trường. Chúng tôi cũng dành thời gian để khuyến khích và khen ngợi những người làm việc một cách an toàn.
Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của An Toàn cho toàn nhân viên mọi lúc. Việc thực hiện và chú trọng vào An Toàn là một quá trình liên tục và không ngừng tại CMIT. Chúng tôi sẽ không ngừng phát huy và đem văn hóa “An Toàn” thâm nhâp sâu vào hoạt động hàng ngày của công ty và cộng đồng địa phương.

(Nguồn: CMIT)